header foto header foto header foto header foto header foto 

Vacatures

4 Proeftraining / Ledenwerving
Lid Ledenwerving - Je pakt de organisatie op voor het aanbieden van 1
5 Hockeykern/ Lijncoördinatoren
Secretaris Hockeykern 0
Lid Hockeykern 0
Voorzitter Lijncoördinator voorzitter heeft coördinerende rol aan de lijn coö 0
Lijncoördinator MA Lijncoördinator 0
Lijncoördinator MB Lijncoördinator 0
Begeleider beginnende scheidsrechters Scheidsrechters 0
Hoofdtrainer Trainers 0
Trainers coördinator Trainers administratieve taken, maken van trainingsschema's 0
Trainer Trainers voor jongste jeugd / D teams 1
Lid Zaalhockey 0
Lid Zaalhockey 0
3 Administratief
Vrijwilligers coördinator 1
6. Accomodatie/ bar
Technisch beheer Accomodatie Veld Het vegen van het veld en ondkruidbestrijding binn 1
Gezonde kantine Bar 0
Lid Bar 0
Cappuccino team Bar Bemannen koffie apparaat en aansturen bar vrijwill 1
7. Communicatie/ PR/ Sponsoring
Lid Communicatie en PR Communicatie & PR 0
Lid Sponsoring Sponsoring Sponsoring is een belangrijk onderdeel van de club 1