header foto header foto header foto header foto header foto 

Vacatures

3 PR/Fondsenwerving/Toernooien
lid Activiteiten 0
voorzitter Activiteiten 0
lid Communicatie en PR Je beheert samen met je mede commissieleden de soc 2
lid Ledenwerving Je fungeert als contactpersoon tussen scholen en V 0
lid Sponsoring Sponsoring is een belangrijk onderdeel van de club 1
lid Toernooicommissie 0
2 Clubhuis en Buitenruimte
technisch beheer Accomodatie Veld Het vegen van het veld en ondkruidbestrijding binn 1
cappuccino team Bar Bemannen koffie apparaat en aansturen bar vrijwill 1
lid Bar 0
4 Hockey
begeleider beginnende scheidsrechters Scheidsrechters 0
trainers Trainers voor jongste jeugd / D teams 1
Hoofdtrainer Trainers 0
voorzitter Zaalhockey 0
lid Zaalhockey 0
5 Administratie / Overig
vrijwilligerscoordinator 0
lid Kascommissie Jaarlijkse controle van de boekhouding van de club 0