header foto header foto header foto header foto header foto 

Wat leuk dat je belangstelling toont voor hockey bij onze club. Graag biedt VHC de mogelijkheid om 4 x gratis mee te trainen, om op deze manier een goede indruk en goed gevoel te krijgen bij het hockeyspel bij VHC. We vragen je wel direct bij ons in te schrijven omdat we graag zien dat iedereen goed verzekerd op onze velden rondloopt. Je kunt je hiervoor aanmelden via [email protected]

Indien je na 4 kennismakingstrainingen enthousiast bent en door wil hockeyen, vragen we je om officieel lid te worden van onze club. Deze aanmelding kan hieronder via het inschrijfformulier. 

Instromen kan op iedere leeftijd; wij bieden uiteraard de juiste begeleiding. Weet je niet precies bij welk team je kan trainen, geef even je naam en leeftijd door per mail aan [email protected]

Indeling teams naar leeftijd

De jongste jeugd is als volgt verdeeld:

Funkey groep
De funky groep is voor de allerjongsten uit groep 1.
Tijdens de trainingen leren de kinderen op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen en het latere gebruik van een ‘echte’ hockeystick. De kindjes starten met het gebruik van zgn. "knotshockeysticks”, deze sticks lijken op hockeysticks maar hebben een zachte onderkant. Bij een beperkt aantal oefeningen wordt ook al een echte hockeystick gebruikt. We trainen in kleine groepjes kinderen, zodat aan ieder kind ruim voldoende aandacht kan worden besteed. Het trainingsprogramma is uitgewerkt en opgezet door de KNHB.
* Alle benodigheden zoals sticks, hockeyballen en bitjes worden door VHC gratis ter beschikking gesteld. Je hoeft derhalve nog geen specifieke hockey spullen aan te schaffen.

Benjamins

De Benjamins zijn kinderen uit groep 2 en 3. In dit eerste jaar leren ze verder spelenderwijs omgaan met stick en bal en spelen ze nog geen competitie. De training wordt wel vaak afgesloten met een speels partijtje.

F-tallen (3-tallen)

Wanneer het kind 7 wordt kan hij/zij doorstromen naar de F-jes, dit zijn kinderen uit groep 3 en 4. Een F-team speelt competitie waarbij er tegelijkertijd 2 wedstrijdjes van 3 tegen 3 worden gespeeld, ze spelen nog zonder keeper. Een team bestaat daarom uit minimaal 6 kinderen. Kinderen die 7 jaar zijn en voor het eerst beginnen met hockey, doen dat bij de Benjamins en stromen daarna in overleg met de trainer door naar de F-jes. 

* Bij de F-jes én E-jeugd worden tijdens de 4 "uitprobeer- trainingen” alle benodigdheden zoals sticks, hockeyballen en bitjes gratis door VHC ter beschikking gesteld. Je hoeft dan dus nog niet direct specifieke hockey spullen aan te schaffen.

E-teams (6-tallen)

E-teams ofwel 6-tallen trainen is de eerste stap na de F-jes. Zij spelen op een kwart hockeyveld 6 tegen 6 met een keeper. Ze trainen 2x per week op maandag en op woensdag, samen met de andere E6 en E8-teams.

E8-teams (8-tallen)

E8-teams ofwel 8-tallen spelen wedstrijden op een half veld, in opmaat naar 11-tallen bij de D-jeugd. Ze trainen 2x per week op maandag en op woensdag samen met de andere E6 en E8-teams.

De F en E jeugd spelen competitie. Deze wedstrijden zijn op zaterdagmorgen en worden zowel "thuis” (op VHC) als "uit” (in de omgeving) gespeeld. Alle teams hebben 1 of 2 coaches; dit zijn ouders van de teamleden. Ook is het bij de jeugd gebruikelijk dat de ouders de spelbegeleiding van de wedstrijdjes op zich nemen. Natuurlijk heeft lang niet iedere ouder hockey ervaring. Voor alle ouders wordt daarom aan het begin van het seizoen een laagdrempelige "cursus” spelbegeleiding gegeven om de paar basis regels, welke belangrijk zijn bij de jongeren, uit te leggen. Laat je hierdoor alsjeblieft niet afschrikken; we hebben het hier vooral over veiligheid, leuk samenspelen en respect hebben voor elkaar. Wanneer je op een ander moment zou instromen, bieden we dit ook aan na de winterstop (begin maart)


Weet je het nog niet helemaal zeker bij welke groep je mee kunt trainen? Stuur dan een mailtje aan werving@vhctwello.nl en vermeld daarin je leeftijd, dan kunnen wij je vertellen wanneer je een training mee kunt komen doen. 

 


Algemene informatie over het lidmaatschap
Het lidmaatschap ga je aan voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een jaar. De minimum leeftijd om lid te worden is 4 jaar. 
 
Soorten lidmaatschappen
- spelend lid
- niet-spelend lid/ donateur
- trainingslid
 
Contributie seizoen 2019-2020 
(de leeftijd op 1 okt is bepalend, niet de categorie waarin je speelt)
 

Jeugd

 

Funkey (4-5 jr)

Benjamins (6 jr)

€  75,-

€  90,-

F-jeugd (7 jr)

€ 115,-

E-jeugd (8-9 jr)

€ 150,-

D-jeugd (10-11 jr)

€ 177,50

C-jeugd (12-13 jr)

€ 197,50

B-jeugd (14-15 jr)  
A-jeugd (16-17 jr)
€ 202,50
€ 217,50

 

 

Senioren

 

Spelend lid

€ 237,50

Trainingslid

€ 150,- 

Niet-spelend lid / Donateur


Kledingpakket spelend lid

€  55,-


€  45,-


Zaal

Zaaltraining winter jongste jeugd

Zaaltraining & competitie   


Aanvullende contributie bij opzegging na 15 mei, maar voor 1 aug€  10,-

€  60,-


€  50,-

 

Contributie lopend seizoen
Lid worden gedurende een seizoen? Dan wordt de contributie naar rato van de resterende periode berekend.
 
Contributie te hoog voor je?
Is je gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en diegene die wil hockeyen is tussen de 4 en 18 jaar, neem dan contact op met Stichting Leergeld (klik op de link of bel 06-10747596). Zij zullen je discreet helpen.
Ook wij zullen er discreet mee omgaan, want als je gebruik maakt van Stichting Leergeld dan zijn er binnen VHC Twello niet meer dan 2 personen die dat kunnen weten. 
 
Opzeggen lidmaatschap
Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door een schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie voor 15 mei. In niet voorziene gevallen beslist het bestuur. Klik hier voor meer info
 
Vrijwillgersbijdrage
Omdat VHC Twello draait op de vele vrijwilligers kunnen we het contributie relatief laag houden. Graag doen we ook een beroep op jou. Daarom vragen we bij de inschrijving aan te geven op welke manier je een steentje wil bijdragen.
 
Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid is verplicht om een machtiging te verlenen voor het innen van zijn of haar contributie. De inning van het contributiegeld vindt standaard in 1 x plaats. Indien gewenst kan de contributie in twee delen betaald worden, mits aangegeven op het machtigingsformulier. De eerste inning is rond 1 oktober en de tweede rond 1 april. 
 
Verplichtingen
- Leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Als je nog geen kaart hebt, ben je verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen
- Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het meedraaien van bardiensten.
- Junioren A en B zijn verplicht bij toerbeurt de jongere teams te fluiten.
- Ouders van jeugdleden zijn verplicht om per toerbeurt mee te draaien: in bardiensten op zaterdag in het clubhuis, bij het rijden naar uitwedstrijden, bij het fluiten van de wedstrijden van de F- en E-jeugd als spelbegeleider en het klaarmaken van fruit bij thuiswedstrijden.
 
Verzekering
Voor leden, die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld, is een aanvullende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.
 
Kleding en materialen
Ieder hockeylid huurt zijn/haar kledingpakket voor € 45,- per seizoen. Dit bedrag zal aan het begin van elk nieuwe seizoen geïncasseerd worden. Het kledingpakket heeft een waarde van ca. € 200,- en bevat:
- wedstrijdshirt
- wedstrijdrok / -broek
- trainingspak

Het kledingpakket is op te halen tijdens de kledingruilmomenten, deze worden aangekondigd via de website en de VHC App.

 Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
Machtiging
 
Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging aan VHC Twello te verlenen om van zijn/haar hieronder genoemde (bank/giro)rekening bedragen af te schrijven wegens contributie en kledingpakket.

 
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Vrijwilligersverklaring
 
Binnen VHC Twello zijn vrijwilligers erg belangrijk, want “Vele handen maken licht werk” en zij stellen ons in staat om de contributie relatief laag te houden. Graag willen we ook een beroep op u doen. Daarom vragen we u om hieronder aan te geven op welk gebied u uw steentje wilt bijdragen.