header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

Nieuwe structuur

Nieuws afbeelding 26-8-2023
Beste VHC’ers,


Een nieuw seizoen staat eindelijk op het punt van beginnen!

Met de start van dit nieuwe seizoen zullen er op hockey-technisch gebied een aantal veranderingen plaatsvinden. 

Niveau verbeteren 
Al een aantal jaren is onze vereniging op zoek naar een passende wijze om onze club op hockey-technisch vlak naar een hoger niveau te tillen. Afgelopen seizoenen hebben ons helaas niet de ontwikkelingen gebracht waar we op hadden gehoopt.

Daarom hebben een aantal vrijwilligers van onze club afgelopen seizoen de koppen bijeengestoken om met oplossingen te komen.

Nieuwe technische commissie 
Uit deze sessie is een nieuwe technische commissie ontstaan die VHC Twello verder wil brengen op hockey-technisch gebied. Deze nieuwe TC zal bestaan uit Frank Wensink, Boudewijn Sanders, Janneke van Loon, Nout de Wit, André Bessels en Hoite Detmar. Zij zullen zich buigen over de invulling van een kwalitatief trainingsaanbod met als doel spelers en trainers verder ontwikkelen. Frank zal als aanspreekpunt fungeren van deze nieuwe TC. Bij vragen gerelateerd aan trainingen of de invulling daarvan kan gemaild worden naar: [email protected]

HockeyWerkt
Een van de manieren waarop de nieuwe TC de invulling van het trainingsaanbod gaat verbeteren is door middel van de samenwerking die we zijn aangegaan met HockeyWerkt. HockeyWerkt is een bedrijf welke professionele trainingen organiseert voor iedere speler waarbij spelplezier in hockey centraal staat. Vanuit HockeyWerkt zal Joris Vriezen onze club ondersteunen en ons hockey-technisch verder helpen middels trainingen en aandacht voor de ontwikkeling van onze trainers. 


Naast de technische commissie behouden wij ook onze lijncoördinatoren. Zij blijven verantwoordelijk voor de indeling van de teams, maar de invulling van de trainingen en trainers valt vanaf nu buiten hun takenpakket. 

Na jaren van tomeloze inzet neemt Jan-Henk Koning met de komst van de nieuwe technische commissie afscheid van zijn functies binnen het hockey-technische domein. Ook zal hij afscheid nemen van zijn rol als lijncoördinator van de jongste jeugd. Het bestuur dankt hem dan ook voor al zijn toewijding in de afgelopen jaren. Jan-Henk zal zich nog wel blijven inzetten voor onze club in de functie als trainer van verscheidene teams. 

De nieuwe technische commissie en lijncoördinatoren zullen de komende weken verder rondom tafel zitten om de nieuwe inrichting beter vorm te geven en een mooie samenwerking tot stand te brengen. 


Bestuur van VHC Twello.