header foto header foto header foto header foto header foto 
Nieuws

Vacaturemaandag: voorzitter

Nieuws afbeelding 21-6-2021

De functies van ons dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) zijn onderhevig aan een zittingstermijn. De termijn van onze voorzitter Johan Homan is al afgelopen, hij is vorig jaar herkozen maar heeft nu aangegeven echt te stoppen. De rol van voorzitter is dus vacant. Een mooie kans om het beleid voort te zetten en de leukste en gezelligste club in de regio te laten groeien. 

Wat is de rol van onze voorzitter?
- De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van VHC
- het dagelijks bestuur neemt in gezamenlijkheid de aan haar toebedeelde besluiten en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het VHC-beleid
- het bestuur overlegt elke drie maanden met de commissies (BeCo) over alle lopende zaken en over te maken (beleids)keuzes
- het bestuur organiseert jaarlijks één of meer Algemene Leden Vergadering(en)
- de voorzitter zit alle vergaderingen voor en zorgt voor een ordentelijk en efficiënt verloop
- de voorzitter is voor de leden, spelers en ouders het aanspreekpunt voor gevallen die niet met de commissies kunnen worden afgewikkeld
- de voorzitter is voor media, buitenstaanders, gemeente (al dan niet met anderen) het gezicht en aanspreekpunt namens VHC
- de voorzitter ziet toe op een prettige, open, veilige en sportieve sfeer en activeert en enthousiasmeert leden, vrijwilligers en ouders
- de voorzitter ziet toe op naleving en uitvoering van het VHC-motto; gezellig, gezond, voor iedereen!
- de voorzitter spant zich er voor in dat de vereniging kwalitatief en kwantitatief groeit
- de voorzitter is niet te beroerd om zelf af en toe de handen uit de mouwen te steken

Wat is de tijdsbesteding?
- dit is uiteraard afhankelijk van ontwikkelingen en gebeurtenissen op de club
- een aantal vergaderingen en activiteiten komt regelmatig terug
- ad hoc acties (medailles uitreiken, teams toespreken, borrelpraatjes houden, overleg met gemeente en derden, contacten met leden, commissies, ouders, lief en leed-bezoekjes etc.)
- gemiddeld circa 4 uur per week 

Jouw kwaliteiten
- je hebt goede communicatieve vaardigheden 
- je bent sociaal, betrokken, actief, aanwezig, aanspreekbaar, laagdrempelig benaderbaar, ’altijd’ bereikbaar
- je bent in staat om vergaderingen effectief te leiden 
- je schuwt aandacht niet, in het belang van VHC
- je bent goed in omgang met VHC-vrijwilligers en –leden/ouders 

Denk je dit is mij op het lijf geschreven? Of wil je nog wat meer informatie? Mail: [email protected]

Past deze rol niet bij je, maar wil je wel graag wat bijdragen aan het voortbestaan van onze fantastische club? Mail dan naar hetzelde adres, dan nemen we contact met je op om te te sparren over wat er bij je past. Er is genoeg te doen!