header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

Secretaris gezocht

Nieuws afbeelding 6-5-2011

Zoals bekend heeft Alfred Klunder sinds de ALV van 22 januari jl. tijdelijk de taak op zich genomen van secretaris van onze vereniging. Deze taak wil hij graag overdragen aan de juiste persoon op deze plek. Op dit moment wordt er actief gezocht naar invulling voor deze functie.

 

Heb je zin om VHC Twello naar de volgende fase te brengen?

 

Inhoud vacature
De secretaris vervult een spilfunctie binnen het bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor de volgende taken:

* het bijeenroepen van bestuursvergaderingen

* vergaderingen voorbereiden samen met de voorzitter
* het opstellen van een vergaderagenda
* notuleren
* het schrijven van diverse brieven (voor de externe communicatie is een commissie PR en Communicatie actief)
* het bijhouden van een actie- en besluitenlijst
* het op de voet volgen van de wetgeving en zorgen dat de vereniging wettelijk in orde is.

 

Het bestuur van VHC Twello
Het bestuur bestaande uit een aantal enthousiaste mensen, heeft zich als doel gesteld VHC Twello naar de volgende fase te brengen. De nadruk binnen het bestuur ligt momenteel op het verder professionalisen van de club en het verbeteren van de communicatie tussen het bestuur en de commissies. Via het opstellen en uitdragen van beleidsstukken wil het bestuur de komende periode richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van VHC Twello.

 

Ben jij de persoon die we zoeken? Bel dan met Alfred Klunder op 06-53355881 of stuur een mail naar [email protected].