header foto header foto header foto header foto header foto 
Nieuws

Nieuwe opzet en invulling TC

Nieuws afbeelding 27-1-2020
OPEN UITNODIGING


Zoals gezegd zit ons bestuur niet stil! 
Eind november is het bericht verschenen dat onze technische commissie op zoek naar is naar nieuwe leden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet voor de TC. 

Graag willen wij jullie uitnodigen op 3 februari 2020, 20:00 uur in ons clubhuis om deze opzet toe te lichten en met jullie te brainstormen over de uitvoering. 

Het idee is om de TC te splitsen in:
- een hockeykern bestaande uit 4 mensen
- een hockeylijn met ca. 8 lijncoördinatoren. 
 
Doel van de avond is om met alle geïnteresseerden die zich thuis voelen in de hockeylijn of hockeykern van gedachten te wisselen om dit idee verder vorm te geven. 

Aan het eind van de avond hebben wij witte rook en is zowel de hockeylijn als de hockeykern ingevuld. De zaallijn, scheidsrechterscommissie en het wedstrijdsecretariaat zijn ingevuld op dit moment, maar komen ook aan bod.

Er zijn zich al wat lijnco’s en mensen voor in de hockeykern, maar voel je vrij om je ook aan te melden voor een van de posities. 

Tot 3 februari!