header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

Afscheid TC leden

Nieuws afbeelding 19-11-2019

Afscheid TC leden

Zoals iedereen weet, heeft de Technische Commissie (TC) een belangrijke functie binnen onze hockeyclub. Samengevat regelt de TC alles wat met de inhoudelijke en praktische kant van het hockey te maken heeft, zowel het op het veld als in de zaal. Dit laatste samen met de zaalcommissie die onder de TC valt. 

De TC is de afgelopen jaren geleid door Lex van Dockum. Hij en zijn team hebben veel tijd en energie in de club gestoken. In deze periode is een aantal nieuwe zaken van de grond gekomen, zoals een nieuwe gezamenlijke trainingsopzet, een verdere uitwerking van het technisch beleid (o.m. teamindeling) en de opzet en uitbouw van VHC-zaalhockey. Dit heeft een positieve uitwerking gehad op het algemene hockeyniveau en draagvlak binnen de club. 

De TC is nu in een transitie fase. Er zijn al een paar TC-leden die afscheid hebben genomen de afgelopen maanden: Rinke de Bruin, Natasja Sanders en Joske Roosnek. Verder hebben ook Jeroen Mourmans en voorzitter Lex van Dockum te kennen gegeven hun taken neer te leggen. 

VHC bedankt hen allen voor hun enthousiasme en inzet in de afgelopen jaren! Het bestuur zal hier nog op terugkomen.

De vertrekkende TC-leden zorgen voor een zorgvuldige overdracht naar de overige en nieuwe TC-leden. 

Sportieve groet,

Namens het bestuur en de TC,
Johan Homan