header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

Voorlopig trainingsschema 2017-2018

Nieuws afbeelding 13-7-2017

Zoals op de website en per email aangekondigd, willen we komend seizoen een kwaliteitsimpuls geven aan de trainingen voor alle jeugdteams, door een trainingskader met hoofdtrainers, trainers en assistenten op te zetten. Na zorgvuldig verschillende opties doorgenomen te hebben zijn we tot een trainingsschema gekomen dat dit mogelijk maakt en ook aan praktische randvoorwaarden voldoet.

Alle teams trainen in ieder geval 1x onder een hoofdtrainer met bewezen hockey ervaring.

Teams van dezelfde leeftijd trainen zo veel mogelijk op hetzelfde moment.

Door beide hoofdtrainers Bart en Paul op maandag en dinsdag te plaatsen is de rest van de week flexibeler in te richten voor de 2e training.

Dit leidt tot een evenwichtige verdeling over de week, waarbij teams niet te vroeg/te laat trainen en er ook ruimte is voor een tweewekelijkse keeperstraining op maandag.

Zie bijlage voor het schema. De vroege start van de zomervakantie maakt dat we nog geen volledig ingevuld trainingsschema kunnen presenteren. Indeling en tijden van trainingen op maandag en dinsdag met de twee hoofdtrainers Bart en Paul staan al wel vast. Woensdag t/m vrijdag zijn in overleg met TC nog aanpasbaar aan individuele team/trainerswensen.

We zoeken vanuit de teams nog team-trainers & assistenten:

De hoofdtrainers geven supervisie, richting aan de trainingen, ondersteunen teamtrainers en springen bij daar waar kinderen dat extra nodig hebben. Dit kan de teamtrainers meer comfort en houvast bieden bij de trainingen.

Om dit systeem werkend te krijgen hebben we per team minimaal een teamtrainer nodig met liefst nog een assistent (kan ook een jeugdspeler zijn). We roepen alle teams, alsmede trainers van afgelopen seizoen op zich hiervoor aan te melden, voor zo ver zij dit nog niet hebben aangegeven.

De trainingen starten in week 34, vanaf 21 augustus, tegelijk met start van de scholen in Twello. Op woensdagavond 23 augustus om 20:00 is er een uitleg- en instructieavond voor de nieuwe trainingsopzet op de club.

We gaan er vanuit dat we kort voor de start een definitief schema kunnen presenteren.

Wil je training geven of helpen, graag je aanmelden via [email protected],

Bij vragen, bel of mail ons gerust.

Fijne zomer en alvast een mooi sportief seizoen 2017-2018!

De technische commissie

Lex van Dockum

Evelyne Laan

Pascal van Groos

Jeroen Mourmans

Joske Roosnek

Paul Verschoor

Bijlage