header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

VERVOLG OP: ALV UITGESTELD

3-12-2013

Op 7 november jl. heeft het bestuur de leden via de website geïnformeerd over het uitstel van de ALV in verband met problemen met het boekhoudkundig systeem. Hier wordt nu hard aan gewerkt zodat de ALV naar verwachting eind januari of begin februari 2014 alsnog gehouden kan worden. Volgens de statuten moet deze vergadering plaats vinden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dus uiterlijk 31 december a.s. Om te voldoen aan de statutaire procedure moet er in december een formeel besluit tot goedkeuring van uitstel van de ALV worden genomen. Wij willen dit doen in de laatste bestuursvergadering van het jaar, die daartoe wordt "opgewaardeerd” tot ALV. De vergadering zal plaats vinden op het Clubhuis, op maandag 16 december a.s., aanvang 20.30 uur.

De leden ontvangen per e-mail de uitnodiging en de agenda.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Luuk van de Poel, voorzitter.