header foto header foto header foto header foto header foto 
Bestuursinformatie

1 juni Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 29-5-2012 Op vrijdag 1 juni a.s. is er een belangrijke algemene ledenvergadering.
Deze ALV staat bijna geheel in het teken van wat de leden willen met de club!!

Met nadruk willen wij graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen. Heel graag willen wij met jullie van gedachten wisselen over wat er nu belangrijk is voor de club zodat VHC Twello een gezonde toekomst tegemoet gaat.

Wij stellen ons voor dat deze ALV de basis gaat leggen voor een meerjarenbeleidsplan, waarin de inbreng van jullie leidend is.

Namens het bestuur dus heel graag tot vrijdag 1 juni!