header foto header foto header foto header foto header foto 
Nieuws

Evenementen en Bar commissies

Nieuws afbeelding 3-5-2011

Onlangs hebben de Evenementen en Bar commissie aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de club. De reden hiervoor is dat de visie van het bestuur op de wijze hoe de bar en de evenementen georganiseerd kunnen worden, verschilt met die van de commissies. Dat deze commissies nagenoeg gelijktijdig stoppen is geen toeval, aangezien de personen in deze commissies nagenoeg allemaal in beide commissies werkzaam zijn.

 

Het is bijzonder jammer dat wij de inzet van deze vrijwilligers van het eerste uur nu de komende tijd moeten missen. Anita, Anne, Cecile, Esther en Jochum: heel erg bedankt voor al jullie inzet! We kijken met een goed gevoel terug op de door jullie georganiseerde evenementen en waarderen de inzet bij het opzetten van de bar bijzonder. Zie ook onderstaand bericht van de barcommissie.

 

Wij zijn vanzelfsprekend nu op zoek naar personen die deze taken willen overnemen. Vanuit Dames 1 is reeds aangegeven dat een aantal van hen de taken met betrekking tot de bar willen oppakken. Wie vindt het leuk evenementen als bijvoorbeeld een sponsorloop, een borrel, een feest enzovoort te organiseren? Meld je dan bij het bestuur via [email protected]

 

Bijlage