header foto header foto header foto header foto header foto 
Nieuws

NIEUWE TEAMINDELING SEIZOEN 2019-2020

16-6-2019

De TC heeft de teamindelingen voor het volgend seizoen 2019-2020 rond. Inmiddels staat de teamindeling in de VHC App

Erg goed nieuws is dus dat we met een groter aantal leden dan ooit (325!) gaan starten in het nieuw seizoen! Een aantal dat naar alle waarschijnlijkheid tussen nu en de competitie start nog verder toeneemt! Bij de senioren zijn we erg blij dat er naast een gegroeid Veterinnen team en Dames 1, nu ook een Dames Jong 1 en een volwaardig Heren 1 team is opgegeven. Bij met name Dames 1 verwachten we nog wat aanmeldingen, die er nog bij gaan komen.

De indeling was dit jaar wederom een uitdagende klus, doordat we met aantallen onder meer in de A en B niet goed uitkwamen. In overleg hebben we een aantal meiden vervroegd vanuit de B laten doorstromen om twee A teams te kunnen maken. Bij de jongens hebben we juist dispensatie voor een paar A spelers aangevraagd om een volwaardig JB team te kunnen opzetten. Binnen de MC is er een record aantal spelers, waardoor we 4 grote C-teams hebben. Ook hebben we dit jaar te maken gehad met veel opzeggingen en aanmeldingen na 15 mei, wat het niet gemakkelijker heeft maakt deze klus te klaren. Voor de regels omtrent het opzeggen verwijzen we graag naar de VHC site. 


Bij de teamindelingen zelf hebben we ons zo goed mogelijk gehouden aan de indelingscriteria. Nieuw dit jaar was de enquête waar we meer dan 200 (!) reacties op hebben gekregen. De informatie hieruit heeft ons, naast de TIPS, erg geholpen. Belangrijkste richtlijnen voor de indeling zijn dat iedereen zoveel mogelijk op eigen niveau, met gelijkgestemden in evenwichtige teams kan spelen. De TC heeft alles hierbij zo goed en zorgvuldig mogelijk afgewogen en heeft ook gekeken naar wat het beste is voor de club. We realiseren ons dat hierdoor niet iedereen in zijn/haar gewenste team terecht is gekomen en dat anderen juist erg blij zijn met hun nieuwe team.

De indeling is voor nu definitief. Indien er vooraf aan de competitie nog veel aanmeldingen komen, kan dit nog tot kleine verschuivingen in teams leiden. In de herfst is het mogelijk het aantal teams in de meeste categorieën verder uit te breiden.

VOOR DIEGENEN DIE UITLEG WILLEN OVER DE GEMAAKTE KEUZES ZIJN WIJ ALS TC MORGENAVOND, MAANDAG 17 JUNI TUSSEN 19.00 EN 20.00 UUR, OP DE CLUB OM JULLIE TE WOORD TE STAAN. MELD JE DAN WEL AAN VÓÓR MAANDAGMIDDAG 12.00 UUR VIA [email protected] ONDER VERMELDING VAN JE MOBIELE NUMMER.

Wij zien jullie allen graag op de LET’S ROLL DAG komende zaterdag 22 JUNI, zie https://www.vhctwello.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=673, om kennis te komen maken met je nieuwe team en team & clubtaken te verdelen!

De TC

Rinke de Bruin, Joske Roosnek, Jeroen Mourmans, Paul Verschoor, Natasja
Sanders, Hanneke Oomes, Lex van Dockum.