header foto header foto header foto header foto header foto 
Nieuws

afgelastingen trainingen en wedstrijden

22-12-2012

Afgelastingen trainingen

In winter is het soms onzeker: gaat het nu wel door of niet? Het criterium voor al dan niet afgelasten is: is het veld veilig. Oftewel is het niet te glad of ligt er niet te veel sneeuw op.

Dat het koud of nat is, er eventueel wat rijp op het veld ligt, is op zichzelf geen reden. Beste tip:  juiste sportkleding en dus geen dikke winterjassen, maar een paar laagjes waarin je je gemakkelijk kan blijven bewegen waardoor je het nooit koud kan krijgen.

Een semi-water veld is eerder onbespeelbaar dan een zand-ingestrooid veld. Het kan dus zijn dat waar veld 1 wordt afgekeurd, Veld 2 wel veilig is en we daar wel trainen. Alleen als veld 2 in dat geval vrij is, kan de training van het semi waterveld verplaatst worden naar veld 2. Voor wat betreft de trainingen in de winterstop is het aan de trainers om met gezond verstand te beoordelen of het veld bespeelbaar is of niet. Zij zullen dit via de mail aan de leden laten weten en zo mogelijk zal het op de website vermeld worden.Check dus bij twijfel voorafgaand aan je training zowel de website als je mailbox.

Tot zaterdag 16 maart mag er IN GEEN GEVAL gesproeid worden op het semi-waterveld i.v.m. vorstschade aan de sproeiers!!!

Afgelastingen wedstrijden

Het kan voorkomen dat het "slecht” weer lijkt te worden. We volgen het weerbericht en proberen op een zo vroeg mogelijk tijdstip tot een beslissing te komen. Bij voorspelde vorst en/of sneeuw proberen we meestal de avond voor de wedstrijddag een beslissing te nemen voor de wedstrijden die vroeg beginnen. 

Op advies van onze veldcommissaris wordt er een beslissing genomen of een veld bespeelbaar is of niet. Veiligheid is hierbij een belangrijke factor. Het bestuur is eindverantwoordelijk en bepaalt uiteindelijk of er gespeeld kan worden. We vragen alle enthousiaste coaches en ouders om niet persoonlijk clubs of wedstrijdsecretariaten van andere clubs te bellen, maar eerst op hun websites te kijken.

Wanneer wij of andere clubs wedstrijden afgelasten worden de coaches door het wedstrijdsecretariaat op de hoogte gebracht. Wedstrijden gaan dus door, totdat er afgelast/ gebeld wordt. De coach kan in geval van twijfel de wedstrijdsecretaris bellen, maar nogmaals, als er afgelast wordt, wordt de wedstrijdsecretaris gebeld door de diverse clubs (collega wedstrijdsecretarissen) en zal de wedstrijdsecretaris de coach bellen.

Zodra er afgelast wordt, zal een bericht op de VHC Twello website gezet worden. Kijk dus de avond voor de wedstrijd en op de ochtend van de wedstrijd zelf op de site!